Barnsäkerhet

HA BARNSÄKERHET I ÅTANKE

Mindre barn kan strypas av draglinor, kulkedjor och band som används till invändiga solskydd. Viktigt att man placerar dessa oåtkomligt för barnen för att minimera risken för olyckor i hem och offentliga miljöer. Det finns regler och standarder inom EU som du kan läsa om här.

Säkerhetsregler för invändiga solskydd

Är du beställare eller ansvarig för en miljö där barn under 42 månader (3,5 år) kommer vistas i så är det viktigt att följa de säkerhetsregler som finns inom EU inför montering av invändiga solskydd. Observera att kraven och standarden för barnsäkerhet gäller även om man inte har vetskap om barn kommer vistas i lokalerna eller ej.


Produktkrav på invändiga solskydd

 • Linor, kedjor, kulkedjor eller liknande får inte vara utformade som öglor = livsfarliga snaror
 • Om produktens utformning inte eliminerar risken för att en livsfarlig ögla ska bildas, ska produkten förses med lämpliga säkerhetsanordningar för att skydda barnet från kvävnings/stryprisken
 • Säkerhetsanordningen ska tillhandahållas som en integrerad del av produkten
 • Säkerhetsanordningar som inte utgör en integrerad del av produkten ska vara förinstallerade på linor, kulkedjor till det invändiga solskyddet
 • Varningstext skall medfölja på förpackningar, instruktioner, produkter, säkerhetsanordningar
 • Tillse att brukare/kund får del av informationen. Observera därför att varningsetiketter ska sitta kvar på produkten efter installation. Det är brukaren/kunden som ska avlägsna dessa vid behov
 • Produkterna eller dess förpackning ska vara märkta med tillverkarens, importörens eller distributörens namn och adress
 • Användarinstruktioner ska alltid överlämnas till brukare/kund
 • Brukare/kund ska informeras/visas hur det invändiga solskyddet och dess säkerhetskomponenter fungerar

 
Längd och höjd på linor och kedjor

 • Inga linor eller kedjor får vara mindre än 150 cm från golvet i solskyddets alla lägen (Finns säkerhetsanordning på en ändlös/loopad kedja i form av godkänd, delbar koppling gäller 60 cm.)
 • Om installationshöjden är okänd får längden på kedja eller lina inte överstiga 100 cm i något läge, eller ska en godkänd säkerhetsanordning användas
 • Säkerhetsanordningar som linsamlare och kedjesträckare ska installeras minst 150 cm över golvet, och kunna samla hela linans längd

Kontakta oss / Boka möte / rådgivning

010-3300226

Önskar du offert med montering?

010-3300226

Gratis vävprover

Du kan välja upp till fem gratis vävprover från Sandatex som skickas hem till dig kostnadsfritt via post.